Čištění a úklid

DeWalt DCV517N-XJ

DeWalt DCV517N-XJ

3470 Kč
3470 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV900L-QS

DeWalt DWV900L-QS

6917 Kč
6917 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV902L-QS

DeWalt DWV902L-QS

17519 Kč
17519 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV902M-QS

DeWalt DWV902M-QS

12834 Kč
12834 Kč

Parametry výrobku

Einhell TC-HP 1538 PC

Einhell TC-HP 1538 PC

3297 Kč
3297 Kč

Parametry výrobku

Einhell TC-VC 1930 S

Einhell TC-VC 1930 S

2594 Kč
2594 Kč

Parametry výrobku

Kärcher FP 303

Kärcher FP 303

5273 Kč
5273 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Basic

Kärcher K 2 Basic

2271 Kč
2271 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Full Control

Kärcher K 2 Full Control

2951 Kč
2951 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Full Control Home

Kärcher K 2 Full Control Home

3562 Kč
3562 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 3

Kärcher K 3

3161 Kč
3161 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Full Control

Kärcher K 4 Full Control

5144 Kč
5144 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Full Control Home

Kärcher K 4 Full Control Home

6631 Kč
6631 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Premium Full Control Home
Kärcher K 5 Full Control Home

Kärcher K 5 Full Control Home

9201 Kč
9201 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 5 Premium Full Control Plus
Kärcher KB 5

Kärcher KB 5

2365 Kč
2365 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 550

Kärcher S 550

2955 Kč
2955 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 650

Kärcher S 650

3577 Kč
3577 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 750

Kärcher S 750

7026 Kč
7026 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 1 EasyFix

Kärcher SC 1 EasyFix

2531 Kč
2531 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 2 EasyFix

Kärcher SC 2 EasyFix

3074 Kč
3074 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 3 EasyFix

Kärcher SC 3 EasyFix

3773 Kč
3773 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 4 EasyFix

Kärcher SC 4 EasyFix

5985 Kč
5985 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 4 EasyFix Iron Kit

Kärcher SC 4 EasyFix Iron Kit

7372 Kč
7372 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 5 EasyFix

Kärcher SC 5 EasyFix

8328 Kč
8328 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 5 EasyFix Iron Kit

Kärcher SC 5 EasyFix Iron Kit

11481 Kč
11481 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SE 4001

Kärcher SE 4001

5228 Kč
5228 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SE 4002

Kärcher SE 4002

6372 Kč
6372 Kč

Parametry výrobku

Kärcher T-Racer T 450 Čistič ploch
Kärcher T-Racer T350 Čistič ploch

Kärcher T-Racer T350 Čistič ploch

2357 Kč
2357 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 2

Kärcher WD 2

2157 Kč
2157 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 3 P Extension Kit

Kärcher WD 3 P Extension Kit

3196 Kč
3196 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 4

Kärcher WD 4

3404 Kč
3404 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 5 P

Kärcher WD 5 P

5588 Kč
5588 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WV 2 Premium 10 Years Edition
Kärcher WV 5 Plus

Kärcher WV 5 Plus

2263 Kč
2263 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WV 5 Premium

Kärcher WV 5 Premium

2578 Kč
2578 Kč

Parametry výrobku

Značky