Čištění a úklid

DeWalt DCV517N-XJ

DeWalt DCV517N-XJ

3281 Kč
3281 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DCV582-QW

DeWalt DCV582-QW

4632 Kč
4632 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DCV584L-QW

DeWalt DCV584L-QW

6149 Kč
6149 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV900L-QS

DeWalt DWV900L-QS

7027 Kč
7027 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV901L-QS

DeWalt DWV901L-QS

10335 Kč
10335 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV902L-QS

DeWalt DWV902L-QS

17519 Kč
17519 Kč

Parametry výrobku

DeWalt DWV902M-QS

DeWalt DWV902M-QS

13042 Kč
13042 Kč

Parametry výrobku

Einhell TC-HP 1538 PC

Einhell TC-HP 1538 PC

3293 Kč
3293 Kč

Parametry výrobku

Einhell TC-VC 1930 S

Einhell TC-VC 1930 S

2425 Kč
2425 Kč

Parametry výrobku

Kärcher FP 303

Kärcher FP 303

5278 Kč
5278 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Basic

Kärcher K 2 Basic

2272 Kč
2272 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Full Control

Kärcher K 2 Full Control

2953 Kč
2953 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 2 Full Control Home

Kärcher K 2 Full Control Home

3536 Kč
3536 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 3

Kärcher K 3

3163 Kč
3163 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Full Control

Kärcher K 4 Full Control

5136 Kč
5136 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Full Control Home

Kärcher K 4 Full Control Home

6637 Kč
6637 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 4 Premium Full Control Home
Kärcher K 5 Full Control Home

Kärcher K 5 Full Control Home

8435 Kč
8435 Kč

Parametry výrobku

Kärcher K 5 Premium Full Control Plus
Kärcher KB 5

Kärcher KB 5

2324 Kč
2324 Kč

Parametry výrobku

Kärcher OC 3 Mobile

Kärcher OC 3 Mobile

3944 Kč
3944 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 550

Kärcher S 550

2931 Kč
2931 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 650

Kärcher S 650

3419 Kč
3419 Kč

Parametry výrobku

Kärcher S 750

Kärcher S 750

6739 Kč
6739 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 1 EasyFix

Kärcher SC 1 EasyFix

2519 Kč
2519 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 2 EasyFix

Kärcher SC 2 EasyFix

3032 Kč
3032 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 3 EasyFix

Kärcher SC 3 EasyFix

3716 Kč
3716 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 4 EasyFix

Kärcher SC 4 EasyFix

5990 Kč
5990 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 4 EasyFix Iron Kit

Kärcher SC 4 EasyFix Iron Kit

7244 Kč
7244 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 5 EasyFix

Kärcher SC 5 EasyFix

8211 Kč
8211 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SC 5 EasyFix Iron Kit

Kärcher SC 5 EasyFix Iron Kit

10415 Kč
10415 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SE 4001

Kärcher SE 4001

5133 Kč
5133 Kč

Parametry výrobku

Kärcher SE 4002

Kärcher SE 4002

6233 Kč
6233 Kč

Parametry výrobku

Kärcher T-Racer T 450 Čistič ploch
Kärcher T-Racer T350 Čistič ploch

Kärcher T-Racer T350 Čistič ploch

2175 Kč
2175 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 3 P Extension Kit

Kärcher WD 3 P Extension Kit

3153 Kč
3153 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 4

Kärcher WD 4

3207 Kč
3207 Kč

Parametry výrobku

Kärcher WD 5

Kärcher WD 5

4121 Kč
4121 Kč

Parametry výrobku

Značky