Prohlášení o ochraně osobních dat

Prodávající „BESTCENA LTD., o.z.p.,“ prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Dále situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání, telefonního či emailového kontaktu). Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího.

V rámci reklamačního řízení nebo odstoupení od kupní smlouvy jsou od zákazníků vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace nebo odstoupení od smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Provozovatel internetového systému www.ocostrava.cz

BESTCENA LTD., o.z.p.
Hradbová 19 
040 01 Košice
IČO: 50796097
DIČ: 4120074387

Zprostředkovatelé, kterým jsou údaje poskytnuté:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Modletice 135
251 01 Řičany u Prahy   
IČO: 61329266
DIČ:  CZ61329266

PPL CZ s.r.o.
K Borovému 99
251 01 Řičany Jažlovice   
IČO: 25194798
DIČ:  CZ25194798

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Značky